1 2 6 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE BLACK MASTER 41 SUPER HEAVY UP TO 221 2 1 / 1 Carlos Miller Dojo Jiu-jitsu USA Efrain Rodriguez Gracie Barra USA