1 2 3 4 5 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE BLACK MASTER 41 HEAVY UP TO 207.5 4 1 / 1 Delcio Pereira De La Riva Jiu Jitsu BRA Delcio Pereira De La Riva Jiu Jitsu BRA Scott Carr Gracie Barra USA Scott Carr Gracie Barra USA Julio Juarez Jean Jacques Machado Academy USA Julio Juarez Jean Jacques Machado Academy USA John Flores Cobra Kai Jiu Jitsu USA John Flores Cobra Kai Jiu Jitsu USA