1 3 2 6 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE BLACK MASTER 36 ULTRA HEAVY OVER 221 3 1 / 1 Ricardo Pereira Checkmat USA Jeffrey Manalansan Pedro Sauer Jiu Jitsu USA Adam Burridge Paragon Bjj USA