1 3 5 4 6 2 6 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE BLACK MASTER 36 SUPER HEAVY UP TO 221 6 1 / 1 Albert Aguirre Alliance Jiu Jitsu USA Taybren Lee Jr. M3 Fight And Fitness USA Albert Aguirre Alliance Jiu Jitsu USA Taybren Lee Jr. M3 Fight And Fitness USA Michael Daye Sentosa Martial Arts USA Trayan Tashev Gracie Humait? USA Williams Jezini Monteiro Jiu Jitsu BRA Ricardo Bueno Rada Jiu-jitsu Academy USA