1 2 5 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE BLACK MASTER 36 SUPER FEATHER UP TO 141 2 1 / 1 Yasuyuki Takatsuka Dojo Jiu-jitsu JPN Shinji Shoyama Over Limit Jiu Jitsu Associa JPN