1 6 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE BLACK MASTER 30 SUPER HEAVY UP TO 221 1 1 / 1 Renan Vital Vilanova Brazilian Jiu-jitsu BRA