1 3 5 4 6 2 8 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE BLACK ADULT 18 SUPER HEAVY UP TO 221 6 1 / 1 Arnaldo De Oliveira Checkmat USA Daniel Priebe Carlos Farias Bjj USA Arnaldo De Oliveira Checkmat USA Daniel Priebe Carlos Farias Bjj USA Louis Villarreal Gracie Barra USA Rafael De Lima Atos Jiu-jitsu BRA Fellipe Trovo Gracie Barra BRA Kaynan Duarte Atos Jiu-jitsu BRA