1 3 2 8 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE BLACK ADULT 18 HEAVY UP TO 207.5 3 1 / 1 Keenan Cornelius Atos Jiu-jitsu USA Mike Colon Gracie Barra USA Gustavo Batista Atos Jiu-jitsu BRA