1 6 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE BROWN MASTER 51 ULTRA HEAVY OVER 221 1 1 / 1 Allen Wrench Dojo Jiu-jitsu USA