1 5 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE BROWN MASTER 41 HEAVY UP TO 207.5 1 1 / 1 Brian Miller Dojo Jiu-jitsu USA