1 3 5 4 2 5 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE BROWN MASTER 41 FEATHER UP TO 154 5 1 / 1 Orlando Aspericueta Dojo Jiu-jitsu USA Orlando Aspericueta Dojo Jiu-jitsu USA David Yu Silanoe Martial Arts USA David Yu Silanoe Martial Arts USA Michael Emmanuel Munoz Lamorinda Jiu-jitsu PHL Michael Emmanuel Munoz Lamorinda Jiu-jitsu PHL Jeremy Romero 5 Star Martial Arts - Renzo USA Lance Torigoe Cosmic Training Center USA