1 3 2 5 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE BROWN MASTER 36 MIDDLE UP TO 181 3 1 / 1 Anthony Fike Dojo Jiu-jitsu USA Armando Perez Zr Team USA Joshua Smith Checkmat USA