1 2 6 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE PURPLE MASTER 36 SUPER HEAVY UP TO 221 2 1 / 1 James Pendergist Dojo Jiu-jitsu USA James Haney Gracie Barra USA