1 2 6 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE PURPLE MASTER 30 ULTRA HEAVY OVER 221 2 1 / 1 Jason Matthews Dojo Jiu-jitsu USA Ronnie Castro Rodrigo Freitas Brazilian Ji USA