1 3 5 4 6 2 6 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE PURPLE MASTER 30 FEATHER UP TO 154 6 1 / 1 Carlo Marasigan Dojo Jiu-jitsu USA Samuel Galvez One Jiu Jitsu And Fitness USA Carlo Marasigan Dojo Jiu-jitsu USA Samuel Galvez One Jiu Jitsu And Fitness USA Kohei Chikazawa Boran Bjj JPN Robert, Ralph, Tunoa Lucas Ribeiro Jiu Jitsu PYF James Hoang Checkmat USA Rick James Dojo Jiu-jitsu USA