1 3 5 4 6 2 5 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE BLUE MASTER 30 HEAVY UP TO 207.5 6 1 / 1 Ryan Glover Master Toddy's USA Richard Calderon Cobrinha Bjj USA Ryan Glover Master Toddy's USA Richard Calderon Cobrinha Bjj USA Roth Lewallen Other Academy USA Ariel Russo Cosgrove Clube De Jiu Jitsu Hollywood USA John Dematteo Ralph Gracie Jiu-jitsu USA Joshua Rivera The Jiu Jitsu League USA