1 2 3 4 5 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP Male White Master 36 Light UP TO 167.5 4 1 / 1 Yuichi Ozono Over Limit Jiu-jitsu Associati.. JPN Yuichi Ozono Over Limit Jiu-jitsu Associati.. JPN -DQ- Matthew Garcia Dm Brazilian Jiu-jitsu Academy USA -DQ- Matthew Garcia Dm Brazilian Jiu-jitsu Academy USA Dang Chea Dojo Jiu-jitsu USA Dang Chea Dojo Jiu-jitsu USA Veasna Chiek Pacific Top Team USA Veasna Chiek Pacific Top Team USA