1 3 5 4 6 2 5 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE WHITE MASTER 30 HEAVY UP TO 207.5 6 1 / 1 Linh Nguyen Phenom Brazilian Jiu-jitsu USA Heirani Matapo Tahiti Nui PYF Linh Nguyen Phenom Brazilian Jiu-jitsu USA Heirani Matapo Tahiti Nui PYF Shane Smith Gracie Barra USA Michael Quizon Brazilian Top Team USA Joshua Clever Boran Bjj USA Elisson Mello Dojo Jiu-jitsu BRA