1 4 3 6 5 8 7 2 5 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE WHITE MASTER 30 MIDDLE UP TO 181 8 1 / 1 Travis Curley Total Jiu-jitsu USA Behrang Behjoo Saekson's Muay Thai USA Michael Seong Commonwealth Jiu-jitsu USA Michael Moshy Vilanova Brazilian Jiu-jitsu USA Travis Ogle Julio Juarez Brazilian Jiu J USA Brian Myers Dojo Jiu-jitsu USA Gazan Singh Brazilian Jiu Jitsu Associat IND Javier Quevedo Dojo Jiu-jitsu USA