1 4 3 6 5 7 2 5 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE WHITE ADULT 18 SUPER HEAVY UP TO 221 7 1 / 1 Martin Gutierrez Elite Team Lemoore Jiu Jitsu USA Martin Gutierrez Elite Team Lemoore Jiu Jitsu USA Andrew Lee School Brazilian Jiu Jitsu TWN Tevaihau Tamu Ribeiro Jiu Jitsu PYF Michael Cingari Ethos Jiu-jitsu USA Anthony Lavin Checkmat USA Raimana Marurai Tahitian Martial Spirit PYF Maxat Kadyrov Boran Bjj KAZ