1 3 2 5 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE WHITE JUVENILE 16-17 MEDIUM HEAVY UP TO 180 3 1 / 1 Khayri Shakur Level Up Brazilian Jiu-jitsu USA Michael Pekson Leon Jiu Jitsu USA Oshea O'connell Silanoe Martial Arts USA