1 3 5 4 6 2 5 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE WHITE JUVENILE 16-17 MIDDLE UP TO 165 6 1 / 1 Jesus Espinoza Jr. Sentosa Martial Arts USA Rahiti Iorss Tahitian Martial Spirit PYF Jesus Espinoza Jr. Sentosa Martial Arts USA Rahiti Iorss Tahitian Martial Spirit PYF Darius Nasseh Akxe Jiu Jitsu Usa USA Stephen Lyons Brea Jiu-jitsu USA Nicholas Busch Ethos Jiu-jitsu USA Thomas Pfaff 10th Planet Jiu-jitsu USA