1 3 2 6 mins NATIONALS JIU-JITSU OPEN NO GI MALE BLACK MASTER 30 MIDDLE UP TO 177 3 1 / 1 Paul Woo 4s Brazilian Jiu Jitsu USA Leonardo Gonzalez Leon Jiu Jitsu PAN Jo?o De Oliveira Costa Morumbi Academy BRA