1 5 mins NATIONALS JIU-JITSU OPEN NO GI MALE BLUE JUVENILE 16-17 HEAVY UP TO 191 1 1 / 1 Alfonso Jr Bazan Ferny Jiu-jitsu USA