1 3 2 6 mins 2022 LOS ANGELES INTERNATIONAL JIU-JITSU OPEN Male Purple Master 30 Heavy UP TO 207.5 3 1 / 1 Jonathan Barajas Checkmat USA Antonio Sanchez Checkmat USA Gerardo Romo Team Mata Jiu Jitsu USA