1 4 3 6 5 8 7 2 5 mins 2022 LOS ANGELES INTERNATIONAL JIU-JITSU OPEN Male White Adult 18 Super Feather UP TO 141 8 1 / 1 Cristian Labastida Versus Jiu-jitsu MEX Giovanni Barrientes Checkmat USA Cloud Crelencia Like Water Jiu Jitsu USA Noah Roque Jovany Varela Competition Team USA Mason Corrodi Caveirinha Jiu Jitsu Family USA Seth Brim Silva Brazilian Jiu-jitsu Asso.. USA Jonathan Guzman Versus Jiu-jitsu USA Kirin Naicker Campeon Brazilian Jiu Jitsu USA